Zásady ochrany osobních údajů a cookies

S vašimi údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Anna Fejérová – K Zadní Kopanině 8, 155 00 Praha 5, která vás jako uživatele webových stránek www.jiribelohlavek.com informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana osobních údajů

Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme

Na našich webových stránkách vás nesledujeme. Dostanou se k nám jenom ty vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte, například pokud se na nás obrátíte e-mailem s obecným dotazem nebo připomínkou. Jde tedy především o vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení.

U všech návštěvníků webu www.jiribelohlavek.com shromažďujeme a zpracováváme následující data

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Pro webovou analytiku webu www.jiribelohlavek.com využíváme Google Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení obsahu webu.

K jakým účelům vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme

Údaje, které nám poskytujete, používáme pouze k tomu, abychom vás kontaktovali zpět a sdělili vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem.

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí odpovědi na váš dotaz nebo připomínku. 

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem. Využíváme moderní IT systémy zabezpečené přístupovými údaji. K vašim údajům mají přístup pouze osoby oprávněné odpovědět na váš dotaz nebo připomínku. 

Komu můžeme nebo musíme vaše osobní údaje poskytnout

Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce a cíleně je žádným dalším subjektům nepředáváme. 

Přístup k nim však mohou mít zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 • Perspectivo s.r.o., IČO: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112, 150 00 Praha 5, zapsáno u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 228355
 • Microsoft Ireland Operations Ltd, DIČ: IE8256796U, se sídlem One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Irsko

Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů

Všechna svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese dirigent(zavinac)jiribelohlavek.com.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vaše práva

Právo na přístup

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování včetně případného profilování. 

Právo na opravu

Právo na opravu znamená, že nás kdykoli můžete požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. 

Informace o používání souborů cookies

Při poskytování služeb využíváme také cookies. Díky nim poznáváme, jak návštěvníci pracují s obsahem webových stránek. Získaná data nám pomáhají při zlepšování webu. Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Co jsou soubory Cookies a k čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Díky souborům cookies dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí a také pro analytické účely.

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web.
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k zacílení reklamy na jiných stránkách.

Cookies z hlediska účelu

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v  různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek.
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely.
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.

Přehled cookies, které používáme

Na webu www.jiribelohlavek.com používáme Google Analytics cookies od společnosti Google Inc. Konkrétně jde o analytické a trackovací, krátkodobé a dlouhodobé cookies. 

Jak zamezit používání souborů cookies

Tím, že www stránky www.jiribelohlavek.com používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v prohlížení bez využívání cookies, máte dvě možnosti, jak se ukládání těchto souborů vyhnout. Ve svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení.  Jak postupovat, najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookies může dojít k narušení funkčnosti webových stránek www.jiribelohlavek.com

Tyto "Zásady" nabývají účinnost dne 1. října 2021.

"Zásady" můžeme kdykoliv změnit formou vydání jejich nového úplného znění. Aktuální znění je uveřejněno na našich webových stránkách.

Nahoru