Zásady ochrany osobních údajů a cookies

S vašimi údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Anna Fejérová – K Zadní Kopanině 8, 155 00 Praha 5, která vás jako uživatele webových stránek www.jiribelohlavek.com informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Informace o používání souborů cookies

Při poskytování služeb využíváme také cookies. Díky nim poznáváme, jak návštěvníci pracují s obsahem webových stránek. Získaná data nám pomáhají při zlepšování webu. Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Tyto "Zásady" nabývají účinnost dne 1. října 2021.

"Zásady" můžeme kdykoliv změnit formou vydání jejich nového úplného znění. Aktuální znění je uveřejněno na našich webových stránkách.

Nahoru